Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

23:39
Be nice to your future self. #selfcare #coffee #messagesfromthepast #postit

October 24 2016

14:18
Mir wurde das hier zum Geburtstag geschenkt und ich werde es nun benutzen. #food #softdrink #Energydrink

October 17 2016

19:58
15 Jahre Bloggen
12:22

An d‘Krichsgebitt Afghanistan expulséiert?

Wisou ginn Refugees an den Afghanistan zeréckgeschéckt, wann do ëmmer nach Krich ass?

October 14 2016

08:53
Hello tiny new friend! My flatmates got me a succlent as Birthday present:tada: :cactus::birthday: #succulents #succulentsofinstagram #plants #birthday

October 13 2016

10:03
#ootd #bearded #schlauchschalliebe #outfit #guyswithbeards #undercut

October 10 2016

13:54

Angscht a Schrecke mat der Police op twitter

D'Police mécht een social media-Dag op twitter. Wat léiere mir dorausser iwwert d'Police? An wat iwwer Geessen?

October 08 2016

19:03
Cool enough? #selfie #headphones #hoodie #glasses #guyswithbeards

October 06 2016

21:17
Rassist _innen angreifen #antifa #antiracist #streetart #streetphotography #vienna #wienstagram #wien

October 04 2016

20:03
Ala Kiri Hodi, ein Kartoffelcurry aus Sri Lanka. #food #curry #vegan #veganforfat #veganfood #whatveganseat #omnomnom

October 03 2016

15:11

Angscht a Schrecken mam Ofdreiwungsverbuet a Polen

Wou sinn déi selwerernannten Fraerechtler, wann et ëm d‘Ofdreiwungsverbuet a Polen geet?

September 25 2016

18:24
Am Dach. #rooftop #roof #sunset #vienna #wienstagram #wien #igersvienna

September 21 2016

15:37
:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: #brutalism #wienstagram #vienna #architecture #wien #streetphotography
08:03
Rollfeld

September 17 2016

15:09
When I visit a traditional Viennese coffee house, I always feel like a tourist and/or a bit out of place. #vienna #wienstagram #coffee #coffeeshop #igersvienna

September 13 2016

16:29
Alte Donau. Für's erste Mal. Hab's tatsächlich mal zum Baden geschafft und es war gar nicht sooo schlimm \o/ #igersvienna #wienstagram #summer #swimming #vienna

September 12 2016

17:55

Angscht a Schrecken mat der Jugendfeindlechkeet

D'Jugendfeindlechkeet zu Lëtzebuerg ass zimlech grouss, dat wéisst net nëmmen d'Police, déi "du Kallef" fir e gudden Ëmgangstoun mat Jonken hält.

September 04 2016

19:11
Vegan Chili. #food #foodie #foodstagram #veganforfat #whatveganseat #netflixandchili

August 24 2016

12:46
4 years of planing to eat and/or eating the same ice cream in Luxembourg and #icecream #food thanks @thegentlemanprocrastinator for taking the pictures!

August 23 2016

11:09
1 müdes Katzi. #cats #cat #catsofinstagram
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl